Tunu směsného komunálního odpadu z několika hlineckých ulic vysypaly vozy místních technických služeb na parkoviště u krytého plaveckého bazénu. Poté již specializovaní pracovníci odebrali z hromady odpadu 200 kg materiálu a začali třídit na jednotlivé druhy - papír, plasty, sklo, kovy, bioodpad, elektroodpad, nápojové kartony, nebezpečný odpad, textil a ostatní odpad.

Jak zdůraznil místostarosta města Radek Nevole, ve třídění odpadu má Hlinsko stále velké rezervy. Do směsného odpadu se totiž dostává více než 50 procednt komodit, které tam nepatří. Nejvíce je bioodpadu, plastů, papíru a skla.

"Přitom právě pro tyto složky máme po městě rozmístěnou dostatečnou síť kontejnerů v dostupné vzdálenosti pro každého. Překvapivé bylo také zjištění, že ze 200 kg odpadu pracovníci vyseparovali 20 kg takzvaného gastroodpadu. Mezi těmito zbytky jídla nechyběl třeba celý velikonoční beránek, sušenky, párky nebo vánoční čokoládové figurky. A samozřejmě mnohé další. Je zjevné, že i takovéto plýtvání potravinami podstatně ovlivňuje množství směsného komunálního odpadu," uvedl Radek Nevole.

Krásný dravec potřebuje intenzivní péči, ale i štěstí.
Pasíčka obsadili stavebníci. Záchrana zvířat ale pokračuje, luňák bojuje o život

Zdůraznil, že pokud nebudou lidé lépe třídit, celý systém nakládání s odpady se bude neustále prodražovat. Současná legislativa totiž finančně velmi tvrdě postihuje skládkování odpadu nad povolené limity. Právě proto město Hlinsko chystá pro obyvatele v rodinných domech zavedení systému ,,dům od domu“.

Padesát procent vyhozených odpadků do kontejnerů na směsný odpad nepatří.Padesát procent vyhozených odpadků do kontejnerů na směsný odpad nepatří.Zdroj: Město Hlinsko

"Původně jsme chtěli mít tento způsob třídění odpadů přichystán od poloviny tohoto roku. Oproti předpokladu však došlo k prodloužení procesu výběrového řízení na dodavatele nádob. Avizovaný rozjezd systému je tedy reálný až v podzimních měsících," dodal Nevole.

Systém "dům od domu" (door-to-door) zvyšuje komfort občanů při třídění, protože lidé mají nádoby na separaci u dveří svých domů. Třídění odpadu tak probíhá přímo v domácnostech. Zavádí se zejména u rodinných domů a menších bytových domů. Ideálně zahrnuje nádobu na plasty, papír a bioodpad.Jestliže mají lidé nádoby na tříděný odpad přímo u dveří, zvyšuje se jejich motivace k separaci odpadu a také kvalita třídění je mnohem lepší. Z pohledu obce jde o výsledné snížení množství vyprodukovaného směsného komunálního odpadu a zároveň zvýšení míry třídění.