„Pro oživení jsou určeny tři prostory pro různé kategorie dětí navržené v rozšířené části parku, která nespadá do přírodní památky. Herní aktivity by měly být dřevěné esteticky zapadající do přírodního parku. Zároveň by mohly mít souvislost s místem s říčním fenoménem, blízkostí hnízdišť havranů atp.," uvedla Šárka Trunečková, koordinátorka Projektu Zdravé město a místní Agenda 21.

Zamýšlená Fit stezka by mohla být doplněna o prvky balanční, hrazdy, kladiny, prvky pro sedy lehy, houpací mostek, přeskoky a šlapadla u posezení. Můžou zde být umístěny i sloupy s informací o časech pro různé věkové kategorie.

Odpoledního setkání se zúčastní vedení města Chrudim a zástupci několika dotčených odborů městského úřadu a chybět na něm nebude ani architekt města. Diskutovat se bude rovněž o nejvhodnějším řešení oživení přilehlého prostoru.