V listopadu bude hned vedle Opatovic otevřena největší česká dálniční křižovatka, na které se potká frekventovaný tranzit z několika tahů: Od Hradce na Pardubice a z opačného směru, bude tu ústit rovněž čtyřproudý přivaděč k pražské dálnici. Z opatovické třípatrové křižovatky se stane východočeský dopravní megauzel. A Opatovičtí se bojí, že velká část aut bude odsud pokračovat přímo přes vesnici.

„Silnice II/324 od viaduktu u elektrárny do Kuklen na západním předměstí Hradce fungovala jako zkratka na Jičín, Trutnov a Náchod i doposud, a není důvod si myslet, že tomu teď bude jinak. Oproti Libišanům tady bude situace ještě horší, tam byl aspoň zakázán průjezd kamionům,“ říká Marcel Klaban, jeden z mluvčích usedlíků.

Nápor naštěstí nepotrvá věčně. Z nejhoršího budou Opatovice venku po zprovoznění chybějících tří kilometrů dálnice D11 těsně před Hradcem, která leží na sporných polích farmářky Ludmily Havránkové. Tam je již dohoda na cestě a úsek by mohl být postaven v příštím roce. Druhou úlevou bude zprovoznění čtyřproudého obchvatu Opatovic, který nahradí současnou „hradubickou“ silnici protínající střed obce, po které se valí 20 tisíc aut denně. A za třetí pomůže zprovoznění dalšího úseku dálnice R35 z opatovické křižovatky do Vysokého Mýta na starou „pětatřicítku“. Jenže těchto dvou silnic se nedočkáme dříve jak v roce 2012.

„S osobními auty se budeme muset do té doby bohužel smířit. Ale budeme chtít zákaz průjezdu obcí auty nad určitou tonáž. Jinou možnost, jak se bránit kamionům, nemáme. A požadujeme zkapacitnění sjezdu z D11 v Praskačce i pro nákladní dopravu,“ uvedl starosta Kohout.

Tento požadavek však silničáři zamítají. „Ani po otevření R35 neuvažujeme o zprovoznění sjezdu v Praskačce pro nákladní auta. Jednak kvůli technickým parametrům sjezdu, jednak kvůli obavám o propustnost na křižovatce Kukleny v Hradci. Za této situace skutečně veškerá nákladní vozidla budou nucena použít křižovatku Opatovice jak pro směr do Pardubic, tak do Hradce i severní části kraje,“ sdělila mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Martina Vápeníková.

Silnice přes Opatovice je však komunikace druhé třídy, která patří nikoliv ŘSD, ale Pardubickému kraji, takže omezení nákladní dopravy by bylo na rozhodnutí krajského úřadu se silničním správním úřadem. „Ten dává povolení k osazení dopravního značení dovolujícího určitou tonáž. Toto je postup, který se přímo nabízí,“ dodala Vápeníková.