V minulosti se jí přezdívalo třešňová alej dle vzrostlých třešní. Dnes ji lemují stromy ovocné. Na cestě, která již pár měsíců po svém obnovení posloužila k četným turistickým výletům, vysadili zástupci města Skuteč 12 jabloní, 12 slivoní a 26 třešní. 

„Nová alej poskytne úkryt živočichům, stín výletníkům a poslouží také k lepší orientaci. Na jaře a zejména na podzim, kdy se listy halí do barev, zkrášlí své okolí,“ zmiňuje přínosy nového stromořadí jeden z organizátorů. V blízkosti aleje se nachází hojně navštěvovaný rybník. Nově obnovená cesta měří asi 400 metrů.

Kdo chce sázet i letos, má aktuální možnost získat grant až 60 tisíc korun od Nadace Partnerství. Na větší projekty do 250 tisíc korun nabízí prostředky také stát skrz Státní fond životního prostředí. Dotace státu zájemcům zafinancuje nejenom nákup materiálu a výsadbu, ale i následnou péči o nové stromy. 

(dk)