V Chrudimi se vzpomínkový akt uskutečnil před pomníkem Přísaha na místním hřbitově.

NE VŠICHNI SE VRÁTILI

„Česká armáda vysílá své vojáky do zahraničních misí od roku 1990. Bohužel, ne všichni se domů vrátili zdraví a živí. Chtěl bych vás při této příležitosti požádat, abychom uctili památku těch z nás, kteří se toho dne nedožili a zůstali jen v našich srdcích," řekl velitel 43. výsadkového praporu Chrudim Jiří Adamec.

„Na tomto místě chci vzpomenout čtyři příslušníky 43. výsadkového praporu, kteří v Afghánistánu, daleko od své vlasti, přišli o život. Bezezbytku tak naplnili poslední věty přísahy vojáka Armády České republiky – 'Pro obranu vlasti jsem připraven nasadit i svůj život'," připomněl starosta Chrudimi Petr Řezníček tragickou událost z července 2014, kdy po sebevražedném útoku zahynuli čtyři chrudimští výsadkáři Jaroslav Lieskovan, Libor Ligač, Jan Šenkýř a Ivo Klusák.

„Ctěme naše hrdiny za jejich života. Po smrti jim to nebude příliš platné," zakončil Petr Řezníček svůj projev a a doplnil jej citátem: „Národu, který si neváží svých hrdinů, hrozí, že nebude žádné mít, až je bude skutečně potřebovat."

Lavičky upomínají nejen na padlé

Den válečných veteránů v Chrudimi

Před pomníkem Přísaha v urnovém háji na chrudimském hřbitově nově stojí dvě Vzpomínkové lavičky válečných veteránů. Je na nich vyrytý nápis „Poděkovat není slabost" a mají vyjádřit úctu a poděkování všem válečným veteránům, a to bez jakýchkoliv rozdílů.

„Nechť jsou tyto veteránské lavičky vzpomínkou na památku veteránů všech válek, ale zejména žijících i zesnulých příslušníků ozbrojených sil České republiky," připomněl chrudimský starosta Petr Řezníček.

Lavička je na opěradle opatřena citátem válečného veterána Jiřího Regi Schamse, člena útvaru speciálních operací Vojenské policie, který byl v roce 2008 těžce zraněn v Afghánistánu a loni zemřel. Citát zní: „Kdybys byl třeba jediný, kdo může či umí udělat, co je třeba, musíš to udělat…"