Vedení léčebny již začalo připravovat pro Ministerstvo životního prostředí ČR projekt regenerace arboreta a jeho rozšíření. Aktivně při tom spolupracuje s odborníky z krajského úřadu. „Máme velkou podporu,“ usmívá se ředitel léčebny Václav Volejník.

Sbírka vzácných dřevin z celého světa bude podle jeho slov postupně obnovována, projekt počítá i se založením nových alejí. Parku bude vtisknuta nová podoba a čistý tvar. Vichřice na něm napáchala obrovskou škodu, kterou mohou napravit značné finanční prostředky. Největší částku by měla poskytnout Evropská unie.

Léčebna vzápětí po ničivém tornádu vypsala veřejnou sbírku, na které je v současné době 62 622 korun. Zajímavostí jistě je, že jedna dárkyně na zničené arboretum přispěla částkou 11,11 Kč. Nikoho z léčebny tato zvláštní, a hlavně nízká sumička nepobouřila. „Proč bychom se měli zlobit? Čtyři jedničky jsou takové symbolické. Ostatně si myslím, že kdyby takovou částku poslal každý občan chrudimského okresu, na účtu sbírky bychom měli hodně peněz. Jsme vděčni za každou korunu, opravdu,“ ujišťuje ředitel.

Číslo konta veřejné sbírky je 188189190/0600. Hamzova léčebna děkuje všem, kteří přispějí.

Řádění vichřice v Luži vám připomene přiložená galerie.