V Základní škole v Luži to vře. Rodičům prvňáčků z 1.B totiž vadí, že polovinu míst ve třídě tvořila na startu školního roku hned desítka romských žáků, zatímco v 1.A byl Rom jen jeden. Rodiče dětí z 1.B tvrdí, že nejsou rasisté. Za takto nerovnoměrného rozdělení Romů mezi první třídy prý ale nebudou mít děti z 1.B stejné startovací podmínky v učení  jako děti z 1.A.

„Své rozčarování jsme sdělili panu řediteli a nebyli jsme sami. Ředitel uspořádal třídní schůzku všech rodičů, kde se vše pohádalo, naše bílá polovina byla označena za rasisty a nic se nevyřešilo," uvedl rodič Petr Vostřel, jehož rodina se hned poté rozhodla, že přeloží svoji ratolest do ZŠ ve Skutči. A Vostřelovi nebyli sami. Stejně jako oni postupovaly i další čtyři rodiny, jež své děti raději vystavily určitému nepohodlí denního dojíždění.

Ředitel ZŠ Ladislav Tlustoš říká, že se vše pokoušel řešit. Marně. „Dnes už pochybuji, že rodičům vadí rozdělení Romů po třídách. Na schůzkách jsem nabízel, že situaci ve třídách vyrovnám a provedu jisté přesuny. Rodiče s tím ale nesouhlasili," tvrdí ředitel, jenž se na dospělé obrací i přes školní web. Zde prosí ty, „kteří ještě zvažují nějaké radikální kroky, aby se znovu zamysleli nad tím, zda to jsou kroky činěné opravdu ve prospěch dětí."

Podivné dělení

Zřizovatelem ZŠ je město Luže, jehož starosta Radek Zeman o střetu ví. Říká ale, že město nebude do pravomoci ředitele zasahovat. Věc se neobjevuje ani na programu středeční schůze zastupitelů. Starosta také (stejně jako ředitel ZŠ) připomíná, že dělení žáků na Romy a „bílé" nelze rozumně opodstatnit. „Podíl žáků označovaných za Romy se však bude tak jako tak  dál zvyšovat," předpovídá starosta.