„Slovenská ulice má skutečně dvouletou stavební zátěž. Bylo to způsobeno tím, že se tu do práce pustili nejprve plynaři, kteří prováděli kompletní obnovu plynového rozvodu včetně hlavních uzávěrů plynu. Tyto uzávěry byly přemístěny z jednotlivých domů a byly umístěny do sloupků na hranách pozemků. Letos do toho pak ještě vstoupila rekonstrukce vodovodní a kanalizační sítě, která pro Vodovody a kanalizace Chrudim představovala velmi obsáhlou a nákladnou investici. Bohužel tam také došlo k mimořádné události (tragickému úmrtí dělníka, pozn. autora), která celou stavbu rovněž zpozdila zhruba o měsíc," vysvětluje chrudimský starosta Petr Řezníček.

„Město tam proto jako investor fakticky nastupovalo až v srpnu letošního roku a do dneška by měla být ulice Slovenská plně k dispozici jak pro dopravu, tak i pro pěší. Chodník už je ostatně k dispozici nyní, ale co se týče dopravy, do dneška mají být položeny dvě asfaltové vrstvy s tím, že pátkem, úplně nejpozději pak pondělkem, by měla být komunikace zcela k dispozici pro automobilovou dopravu," pokračuje starosta.

„Samozřejmě, že lidé to tam těžce nesli. Stejně jako by těžce nesli jakoukoliv jinou stavbu, kde se vykope třímetrová jáma v celé délce komunikace," přiznává s pochopením chrudimský starosta.