Kromě nabídky tréninkových pracovních míst, probíhá v šicí dílně od září letošního roku také kurz šití na stroji i ručně. Je určen především pro mladé dospělé, dlouhodobě nezaměstnané ženy či maminky na rodičovské dovolené.

Do kurzu šití mohou vstoupit kromě dlouhodobě nezaměstnaných žen také mladí či maminky, které před mateřstvím nedokončily vzdělání a bohužel tak nemají zkušenost s trvalým zaměstnáním. „Mladí lidé, převážně z vyloučených lokalit Chrudimska, jsou často v situaci, kdy mají dokončeno pouze základní vzdělání a díky prostředí, ve kterém vyrůstají, jim zcela chybí základní motivace pro další studium,“ vysvětluje důvod vzniku kurzu šití Sophia Dvořáková, ředitelka Šance pro Tebe. „Téměř všichni kurzisté se pak potýkají s tím, že raději zůstávají doma, jenže tak se jim vytrácejí i poslední zbytky pracovních návyků a zodpovědnosti,“ podotýká Sophia Dvořáková.

Zmíněné problémy vedou k tomu, že je velmi těžké podobné klienty zaměstnat a ještě těžší je pro ně samotné si práci udržet. „Kurz šití může pomoci ženám změnit negativní návyky a oprostit se od demotivujících postojů k hledání práce. Téměř všechny ženy, se kterými pracujeme, a to nejen v šicí dílně, řeší velké zadlužení. A z tak velkého existenčního problému se nedostanou jinak než tím, že změní své postoje a naučí se dobrým pracovním návykům a posléze si najdou a udrží práci,“ vysvětluje Marie Sixlová, projektová asistentka organizace Šance pro Tebe.

Jednoduše řečeno, je potřeba, aby lidé z vyloučených lokalit měli možnost si vyzkoušet úspěch v práci a odnést si pozitivní zkušenost. „V základu nám jde o to, aby tito lidé změnili své zažité vzorce chování a postoje k zaměstnání. Ten postoj je bohužel velmi negativní a v rodinách žijících ve vyloučených lokalitách se mezigeneračně přenáší. To je velký problém, na který při naší sociální práci přímo v terénu stále narážíme. Nemá však smysl všechny lidi z vyloučených lokalit odsoudit. Potřebujeme jim dát pouze šanci a prostor, aby mohli své chování měnit. Jednou z možností je třeba tréninkové pracovní místo a nebo dotovaný kurz v šicí dílně,“ uzavírá ředitelka Dvořáková.

Kurz šití se koná každý čtvrtek v podvečer, vede jej zkušená lektorka a ženy doprovází také dobrovolnice. Kromě umění šít si kurzistky odnáší i dovednosti, které pak mohou uplatnit třeba při jednání s budoucím zaměstnavatelem. (vv)