Jsou chvíle, kdy se člověk ocitne v krizi, neví si rady, zoufale potřebuje někoho, komu by se mohl se svým problémem – nebo i radostí - svěřit a s někým ho sdílet. Právě pro takové případy je tu Linka důvěry. V Ústí pomáhá při obtížných životních situacích už patnáct let.

Linka důvěry slouží všem, seniorům i juniorům, mužům i ženám. „Jsme tu pro každého člověka, kterého něco trápí a potřebuje pochopení, podporu a pomoc s řešením své situace,“ deklaruje odborné pracoviště. Svým klientům samozřejmě zaručuje anonymitu, pracovníci linky jsou zavázáni mlčenlivostí. O Lince důvěry a jejích klientech jsme se dozvěděli více v rozhovoru s vedoucí linky Luďkou Řehákovou.

Kdo je nejčastěji vaším klientem, muž či žena, mladí či senioři?
Je složité zevšeobecnit, jak vypadá náš typický klient. Klienti, kteří využívají naši Linku důvěry, se potýkají s nějakým trápením nebo problémem, se kterým si neví rady, cítí se ohrožení nebo se potřebují jenom někomu svěřit a s někým své trápení sdílet. Statisticky volá na linku zhruba stejné procento žen i mužů, i když ženy mírně převažují. U věkové kategorie volajících již rozdíly jsou, nejčastěji k nám volají lidé středního věku a senioři, protože děti spíše využívají služeb specializovaných bezplatných linek pro děti a mládež.

Kolik hovorů zhruba zaznamená vaše linka ročně? S jakými problémy se na vás nejčastěji klienti obrací?

Je to zhruba 3 000 kontaktů za rok. Nejčastěji se na nás obracejí lidé řešící problémy osobní a existenciální. Sem patří otázky konečnosti a smyslu života, sebevražedné úvahy, osamělost, problémy se sebou samým, psychopatologie, úmrtí blízké osoby apod. Další velkou kategorií, kterou pracovníci řeší, jsou rodinné a partnerské problémy, dále problematika sociální a právní, domácí násilí, zneužívání, závislosti na návykových látkách apod.

Jste vázáni mlčenlivostí, takže samozřejmě nemůžete mluvit o konkrétních případech. Můžeme ale zmínit nějaký příběh, který jste řešili, alespoň v obecné rovině?

Může to být například situace ženy, která volá na linku, cítí smutek a zklamání, vinu, pláče, připadá si „na dně“. Pracovník Linky důvěry se citlivě pokouší zjistit, co se stalo, a pracuje s emocemi volající. Po chvilce se klientka svěří, že potratila své dítě, které si moc přála. Klientka sama říká, že si potřebuje o svém smutku s někým pohovořit, s někým ho sdílet, nebýt se svým trápením sama. Manžela a rodinu nechce zatěžovat. Pracovnice klientku vyslechne, provází klientku její těžkou chvílí, snaží se obnovit její naději a podpořit ji. Klientka zmiňuje obavy, že to i příště nedopadne. Pracovnice jí mj. podává informaci, že samovolný potrat není ničím výjimečným a mnoho žen má podobnou zkušenost. Klientka se ke konci hovoru cítí klidnější a je odhodlaná nevzdat se a dále bojovat.

Je nějaké konkrétní období, kdy hovorů přibývá?

Nelze určit či předpokládat období, kdy je více hovorů.

Už delší dobu se hovoří o krizi, jak společenské, tak ekonomické, odráží se nějak na lidech, kteří linku použijí?

V každé době, ať už je krize, nebo ne, mají lidé problémy. Doba, ve které žijeme, může ovlivnit spíše zaměření problémů. V souvislosti s ekonomickou krizí jsme za poslední dobu zaznamenali více hovorů s lidmi, kteří se potýkají s finančními problémy, problémy se zadlužením a neschopností splácet. Přibývá i hovorů s lidmi majícími psychické problémy, což může souviset se zvyšujícími se nároky na člověka, které má naše společnost.

Co vše musí člověk absolvovat, aby se mohl stát pracovníkem Linky důvěry Ústí nad Orlicí, jak je tato práce náročná?

Pracovník Linky důvěry musí mít minimálně vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání zaměřené na sociální práci, sociální pedagogiku: podle paragrafu 110 zákona 108/2006, o sociálních službách. Každý pracovník musí absolvovat akreditovaný vzdělávací kurz telefonické krizové intervence.
Jako každá práce v pomáhajících profesích je i naše povolání náročné. Každý den pomáháme druhým lidem vyrovnat se s těžkou chvílí, poskytujeme emoční podporu. Každý hovor je jiný a pracovník musí být připraven vést každý krizový hovor. Angažovanost pracovníků pomáhat je vysoká. Při takto náročné práci je důležitý systém podpory pro samotné pracovníky, který u nás existuje, a to ve formě např. supervizí a intervizí.

Patnáct let je dlouhá doba. Změnila se nějak vaše práce, anebo problémy klientů jsou stále stejné a čas je nemění?

Linka důvěry začala svojí činnost v roce 1995 jako organizační složka Pedagogicko-psychologické poradny v Ústí nad Orlicí a počátky byly více o problémech dětí a mládeže. Patnáct let se naše linka formovala. Dnes se řadíme mezi linky všeobecné, což znamená, že k nám může zavolat jakýkoli člověk bez omezení věku či pohlaví, v jakékoli životní situaci, která ho nějak trápí.

Zejména tísňové linky se potýkají se zneužíváním. Má podobné problémy i Linka důvěry?

Se zneužíváním linky máme i my své zkušenosti, ale jako vyložený problém to zatím nechápeme. Stává se nám, že volají např. mladí lidé, kteří si dělají legraci, oslovují nás různými tituly apod. Tyto hovory ovšem nemusí být pouze zneužití, ale mohou to být zároveň hovory testovací, kdy si volající vyzkouší, jak Linka důvěry funguje, a večer zavolá se skutečným problémem. Setkáváme se i s hovory, jejichž účelem je sexuální uspokojení volajícího, tuto službu neposkytujeme, což volajícímu sdělíme.