V Lipce hosta čekali nejen organizátoři kampaně, ale byly tu i desítky místních lidí a dětí ze školy v Horním Bradle. Děti pomohly Robovi lípu změřit a ověřily, že její obvod je skutečně 9 metrů a 4 centimetry. Po přeměření si vedle lípy pomocí pásma vytvořily kruh s obvodem 9 metrů a každý řekl jedno přídavné jméno, kterým lípu charakterizoval. Nejprve česky a pak anglicky. Angličtinu děti využily i při kladení otázek Robovi, které se týkaly stromů a jeho zájmu o ně. Povídání se točilo také kolem evropské soutěže a kolem její letošní novinky v podobě hlasování pro dva stromy zároveň.
V Lipce se pak host ještě podepsal do místní kroniky a na památku dostal vánoční ozdoby z výrobny v Horním Bradle.

Po návštěvě Lipky čekala Brita prohlídka několika dalších zajímavých starých stromů na území CHKO Železné hory a dozvěděl se také více o Národním geoparku Železné hory.

Hlasování v soutěži Evropský strom roku 2017 potrvá do 28. února a lípa z Chrudimska si vede velmi dobře. Před několika dny dokonce přeskočila velšský dub, o jehož záchranu se zasloužil právě Rob McBride, a od pondělí se Lípa na Lipce drží na prvním místě. Jestli vyhraje, to záleží i na každém z nás. Hlasovat pro ni můžete na: www.evropskystromroku.cz (ng, man)