Informování občanů bylo nutné také proto, že se kácení dotkne i jejich stromů. Podle Yvony Jandové z odboru vnitřních věcí Městského úřadu Hlinsko někteří pozůstalí vysazovali v posledních deseti letech u svých desek v urnovém háji stromy nebo keře, které už výrazně povyrostly. Takto vysazené rostliny budou muset pryč. Yvona Jandová podotkla: „Bude kolem toho patrně velký rozruch."

Plané obavy

Nic takového se nestalo. Na pondělní setkání dorazilo pouze sedm hlineckých občanů. Všichni vyjádřili stejný názor, že se zelení je opravdu třeba něco udělat a plán města tak uvítali. Dotazy občanů byly spíše informativního charakteru, kterými si lidé doplňovali čerstvě nabyté informace, jež se dozvěděli v úvodu setkání.

„Neumím si vysvětlit, proč dorazilo tak málo občanů. Obecně ale u nás platí, že třeba i na jednání rady města skoro nikdo nechodí. Asi se jim nechce přijít," řekla Yvona Jandová. Případným stížnostem je ale připravena důkladně předejít. Setkání s občany bylo prvním krokem.

„Připravím článek do Hlineckých novin, kde plánované úpravy zeleně ještě jednou popíšu a kde také občany vyzvu, aby své stromky a keře k určitému datu přesadili. Není v mých silách obejít všechny vlastníky míst v urnovém háji osobně, takže doufám, že si to přečtou. Už teď je jasné, že stížnost nakonec budou, ale ty budu řešit individuálně," popsala svůj budoucí postup Jandová.

Havarijní stav

Stav zeleně v oblasti hlineckého hřbitova se blíží k havarijnímu stavu. „Máme zpracované posudky odborníků o zdravotním stavu stromů. Urnový háj je velmi zarostlý a zpustlý. Na něm se budou odstraňovat nejprve nálety a až bude plocha vyčištěná, rozhodneme se, co budeme se zelení dál dělat," řekla Yvona Jandová. Aby městský úřad předešel nezřízené výsadbě nových stromků a keřů, musí podle jejích slov dostat urnový háj nějaký řád.

V současné době se připravuje výběrové řízení na firmu, která provede kácení lip ve Hřbitovní ulici. Jsou to ale velké stromy, na jejichž pokácení bude třeba použít plošinu. Cena za jeden strom se bude pohybovat od pěti do deseti tisíc korun.

(Lukáš Vaníček)