"Vodu a krmivo je nutné podávat nikoliv venku, ale v hospodářských budovách, případně pod přístřeškem. Tím se zabrání kontaminaci z výkalů od volně žijících ptáků," uvedl ředitel Krajské veterinární správy Josef Boháč.

Všichni chovatelé drůbeže musí chránit i skladované krmivo a stelivo. Ti, kteří jsou registrovaní, mají povinnost neprodleně informovat místně příslušnou krajskou veterinární správu. Nařízení chovatelům ukládá omezení pohybu v hospodářstvích jen na osoby, jejichž účast je nezbytná pro zajištění řádné péče o chovanou drůbež.

Novinka nepříjemně zaskočila i drobné chovatele. "Toto nařízení je striktní, nejsou tam výjimky a je prakticky likvidační. Moji krocani žijí polodivoce a jediná šance jak je dnes dostat dolů, je postřílet je," řekl ve facebookové diskuzi chovatel Petr Tryščuk. V šoku jsou i další lidé na vesnicích, kteří si pro sebe a blízké chovají drůbež na vajíčka a maso. Platí snad nařízení i pro babičku s pěti slepicemi? "Ano, platí bez výjimky," potvrdil Radek Axman z krajské veterinární správy.

Psali jsme:

Husí farma - ilustrační foto
Obavy z ptačí chřipky: Veterináři zakázali chov drůbeže pod širým nebem

Lidé by měli ve vlastním i veřejném zájmu pokyny v této obtížné situaci důsledně dodržovat. "Žádáme je také o dodržování zásad biologické bezpečnosti v chovech, a aby neprodleně hlásili krajským veterinárním správám případné změny zdravotního stavu či zvýšené úhyny ve svých chovech,“ uvedl ústřední ředitel SVS Zbyněk Semerád.

Ptačí chřipka už zahrozila v únoru letošního roku, kdy se objevila v Ronově nad Doubravou na Chrudimsku. Chovatel nahlásil prostřednictvím soukromého veterinárního lékaře Státní veterinární správě úhyn jednoho kohouta a dvou slepic. Další kusy v chovu vykazovaly klinické příznaky typické pro nákazu ptačí chřipkou. Veterinární inspektoři proto neprodleně zahájili v chovu šetření, přijali předběžná opatření a odeslali uhynulé kusy k vyšetření do Státního veterinárního ústavu Praha.

Psali jsme:

Ilustrační foto
Kvůli ptačí chřipce nesmí mít drůbež v Ronově výběhy

V malochovu se původně nacházelo 46 kusů hrabavé drůbeže a osm kusů vodní drůbeže. Laboratorní testy u uhynulých kusů potvrdily ptačí chřipku subtypu H5. Zbývající drůbež v chovu byla usmrcena. Drůbež v chovu byla v kontaktu s divokými kachnami žijícími na nedaleké řece.

Okolo ohniska bylo vymezeno tříkilometrové ochranné pásmo a pásmo dozoru o poloměru deseti kilometrů. V těchto pásmech byla vyhlášena mimořádná veterinární opatření.