V poslední době hledají města a obce logo, které by nejlépe vystihlo jejich charakter. Nejnovější město chrudimského okresu oslovilo prostřednictvím svých webových stránek občany, kteří mohou pro nejzdařilejší grafické dílko hlasovat.

„Rozhodli jsme se pro vytvoření loga Proseče pro lepší identifikaci našeho města u veřejnosti v širokém okolí. Samozřejmě máme svůj erb udělený panovníkem v roce 1720 a logo by ho nemělo v žádném případě nahradit,“ zdůrazňuje starosta města Jan Macháček.

Jednotná tvář

Prosečtí by chtěli nové logo používat především na materiálech, na které se dávat erb nehodí. „Mělo by tvořit novou jednotnou tvář propagačních materiálů našeho města,“ dodává starosta.

Občané mohou hlasovat pro některou z variant, jež pocházejí z „dílny“ grafiků Střední školy uměleckoprůmyslové v Ústí nad Orlicí. Logo vyvedené v několika barevných variantách zobrazuje město Proseč se všemi jeho místními částmi.

Černé moc nefandí

Ke pátku 25. března na webových stránkách Proseče hlasovalo sto dvanáct lidí. S přehledem prozatím vede logo, které zobrazuje původní roubený domek v Proseči a náměstí. V něm je umístěno muzeum dýmek. Pro tuto výstižnou variantu s jednoduchou linkou je padesát procent hlasujících.

Na druhém místě je logo Proseče s barevným odlišením místních částí města. Ztvárnění v černobílé podobě se zatím líbí pouze dvěma lidem.
Vyhlašovatelé ankety požádali veřejnost o vyjádření názoru i v případě, že se jim nezamlouvá ani jedna z variant. To už využilo jednadvacet lidí ze sto dvanácti.