Oproti roku 2017 je to o 279 oznámení více. Evergreenem je nesprávné parkování a bezdomovci. Často však také strážníci vyjíždějí pomoci seniorům při signálu v tísni. Bohužel ne vždy však mají lidé soudnost a volají strážníky i k malicherným partnerským sporům.