Projekt People to People byl založen americkým prezidentem Eisenhowerem v roce 1956 s cílem naplňovat myšlenky „světoobčanství“. Letošní ročník se konal na šesti prestižních univerzitách v USA a jeho tématem byl obchod.

Jakub Losenický byl do projektu vybrán hlavně na základě svých výjimečných studijních výsledků a občanské angažovanosti. Student se v Americe prezentoval v rámci jednoho z řešitelských týmů úkolem, který sám vymyslel. Tím bylo vypracování „byznysplánu“ pro virtuální internetovou firmu zabývající se prodejem biopotravin.

Nedílnou součástí práce byla i vzájemná kooperace mezi zástupci jednotlivých zemí. Veškerá komunikace přitom probíhala v angličtině. „Bylo zajímavé sledovat rozdíly mezi jednotlivými národnostmi. Asijští kamarádi byli hodně pracovití, ale neuměli se tolik prosadit. Na rozdíl třeba od kolegy z Jižní Ameriky. Ten měl sice na všechno dost času, ale dával naší práci směr, byl to takový vůdčí typ,“ vzpomíná Losenický.

Chrudimák si z Ameriky odvezl i spoustu dalších vzpomínek a zkušeností. „Pochopil jsem, že ačkoliv jsme každý jiný, při společné práci se dokážeme domluvit bez ohledu na rasu či národnost,“ říká Losenický.

Líbila se mu však i dravost a „tah na bránu“ ze strany amerických studentů, kteří se nebojí přednášejícího zeptat nebo s ním dokonce diskutovat. „Prohlédl jsem si také důkladně New York. Žít bych tu ale nechtěl. Na moje gusto jsou tu lidé příliš uzavření do svého mikrosvěta,“ přemítá Losenický. A ještě dodává: „Pokud je to možné, chtěl bych ještě poděkovat. Především městu Nasavrky, Gymnáziu Josefa Ressela v Chrudimi, Pardubickému kraji a všem ostatním, kteří mi na moji americkou cestu přispěli.“