Vedle výstavy Loutky na frontě jsme k tomuto tématu realizovali putovní výstavu „válečných“ marionet bratří Kopeckých v Legiovlaku. V muzeu jsme přivítali výstavu filmových loutek manželů Lamkových. Třetí výstava Tanec kolem baletky/Co se děje v restaurátorské dílně pak již předznamenává dlouho avizovanou novou část stálé expozice.

MLK rovněž obohatilo nabídku o druhý ročník letního festivalu Bez nití/Odvázané pátky na terasách. Vše by nebylo možné bez spolupráce s naším zřizovatelem ministerstvem kultury a mnoha partnery z veřejnoprávní i soukromé sféry, jimž za to velice děkujeme. Stejně tak bychom rádi poděkovali návštěvníkům.

Břetislav Oliva