V rámci kurzu se děti pomocí klasické pohádky O Budulínkovi seznamují se základy dramatické výchovy. Učí se nejen umění interpretace a práce s loutkami, ale snažíme se jim přiblížit i to, jak autoři divadelních inscenací pracují s fantazií a imaginací a jakým způsobem se dá i z klasického tématu vytvořit zajímavé a neotřelé dílko. Proto pohádku o Budulínkovi rozebíráme na nejmenší částečky a znovu skládáme s cílem podívat se na celý příběh z jiného úhlu a třeba i najít nějaké skryté poselství, které v něm nebylo hned patrné. Posuďte sami, cožpak není třeba liška, která se vyžívá v konzumaci luštěnin, dostatečným důvodem k zamyšlení?

Vyvrcholením celotýdenní snahy bude páteční veřejné představení, které se uskuteční od 16 hodin v prostorách Muzea loutkářských kultur v Chrudimi. Všichni jste srdečně zváni, vstup je samozřejmě zdarma. A dobrá zpráva na konec: od října bude při MLK působit loutkářský kroužek, který do svých řad zve právě mládež od 12 let a dospěláky se zájmem o loutkové divadlo. Kontakty a další informace Vám přineseme v některém dalším Loutkářském okénku.

Břetislav Oliva, MLK