Proto jsme se rozhodli, ve spolupráci se společností Adjust Art, realizovat na naše poměry větší reklamní kampaň, v jejímž rámci budete moci potkat různé druhy poutačů a letáků s našimi motivy na turisticky exponovaných místech Prahy a dalších větších měst.

Hlavními tvářemi kampaně, která poběží v několika fázích, budou loutky Kašpárka a skvosty naší sbírky, marionety Tanečnice připisované slavnému francouzskému malíři Edgaru Degasovi. Vedle propagace samotného Muzea loutkářských kultur bude kampaň připomínat i fakt, že české loutkářství je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

V rámci „zviditelňování“ muzea jsme také v těchto dnech konečně realizovali silniční značení, které bude všem projíždějícím připomínat, že Chrudim byla a je městem loutkám zaslíbeným. Těšíme se na všechny nové adepty Magického světa loutek.  Břetislav Oliva, MLK Chrudim