Silný vítr ve čtvrtek 21. června způsobil v této části rezervace Národní památkové rezervace Lichnice-Kaňkovy hory značné škody na bukových porostech. „Po dohodě s Lesy ČR a dotčenými obcemi jsme vydali z důvodu ochrany přírody i zdraví návštěvníků zákaz vstupu, který byl stanoven do 15. srpna. Bohužel se nestihlo kalamitu odstranit, a tak termín prodlužujeme do 31. října,“ informuje vedoucí nasavrcké Správy Chráněné krajinné oblasti Železné hory František Bárta.

Lidé vstupem do rokle riskují své zdraví. Dřevo sesychá a klády nakupené na sobě se mohou pohnouta převalit se na člověka. Červnová kalamita vyvrátila a poškodila převážně buk lesní, a to v množství dosahujícím 300 kubíků.

Správa Chráněné krajinné oblasti Železné hory vydala zákaz vstupu zdůvodu ochrany krajiny 29. června 2007, a to zdůvodu ochrany přírody. Uzavřené území je součástí Národní přírodní rezervace Lichnice – Kaňkovy hory, kde je zakázáno vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody. Výjimku mají vlastníci a nájemci pozemků. „Turisticky označená cesta žluté barvy procházející tímto územím je větrné kalamity z21. června neprůchodná,“ upřesnil vedoucí nasavrcké Správy CHKO Železné hory František Bárta.