„Příběh a osud plukovníka Koukala je z dnešního pohledu neuvěřitelný. Je to příklad statečnosti, bojovnosti a vytrvalosti. Na takovéto osobnosti by se nemělo zapomínat, a proto jsme se rozhodli uspořádat tento program, který bude důstojným připomenutím tohoto hrdiny,“ uvádí jeden z organizátorů akce Pavel Karal.

Vzpomínka začne v 9:30 hod.slavnostní bohoslužbou v chrámu na Chlumku. Poté se dění přesune na Náměstí plk. Koukala, kde bude v 11 hodin památka plk. Koukala uctěna pietním aktem, kterého se zúčastní také zástupci britské a polské ambasády. Součástí tohoto aktu bude přelet bitevních letounů Armády ČR JAS-39 Gripen.

Následovat bude běh do Jenišovic, rodiště plk. Koukala, kde se v poledne u jeho památníku uskuteční další pietní akt.

Ve 13 hodin bude zahájen program v lužské sokolovně spolkem Czech Spitfire Club, který představí výstavu „Českoslovenští letci ve službě v RAF“. Společností Aviation Art Gallery, uvede výstavu obrazů s leteckou tématikou. V 15 hodin v sokolovně budou k vidění dva dokumentární filmy, „Naši letci v RAF“ a „Jen slunce je věčné“. V prostoru mezi filmy Mgr. Michal Štorek, představí život a osudy plk. Koukala.

Velmi důležitým aktérem bude spolek Avalone, který se zabývá prevencí popáleninových úrazů a pomocí popáleným dětem. Každý návštěvník bude po celý den moci spolek podpořit dobrovolným příspěvkem. Celý výtěžek akce bude věnován právě spolku Avalone.

(pk)