Celkové příjmy by měly činit 32 milionů korun. „Na základě novely zákona o rozpočtovém určení daní by si naše město podle propočtů ministerstva financí mělo tento rok polepšit o 6,7 miliónů korun. My jsme si do rozpočtu dali navíc pouze polovinu této částky, jelikož odhady ministerstva financí nebývají moc reálné," říká lužský starosta Radek Zeman.

Školství slábne

Sestavování rozpočtu ztížilo výrazné snížení příspěvku na školství. „Tendence státu přesunout veškeré nepedagogické výdaje na zřizovatele základních škol velmi sílí a pokud tento trend bude pokračovat nadále, bude to pro zřizovatele znamenat, buď velký výdaj ze svého rozpočtu na provoz nebo přikročit k efektivnějšímu provozování škol," doplňuje Radek Zeman.

Město by si na příjmové stránce mělo výrazně polepšit především příjmy z bytového hospodářství, protože v minulém roce bylo opraveno a zprovozněno devět nových bytů.

V příštím roce vedení Luže plánuje po městě rozmístit velké množství odpadkových košů společně se sáčky na exkrementy. Rozšíří se také městský mobiliář, a to v podobě laviček a autobusové čekárny. Radek Zeman také zmínil úpravu chodníků na městském hřbitově.

„Měli bychom také schválit nový územní plán, rozšířit kulturní akce a pokusit se spustit vysílání našeho rozhlasu pomocí radiových vln," plánuje starosta.

Investice do bytů

Oprav se dočkají některé cesty v Luži. Například se jedná o Žižkovu ulici kolem Betonu, kam město plánuje investovat celý milion. Rozpočet počítá také s vytvořením propojky mezi farou a Jednotou a úpravu zbytku komunikace ulice U Stadionu.

„Velkou péči bychom chtěli věnovat našemu bytovému fondu a po rekonstrukci záložny pokračovat dalším bytovým domem v ulici Jeronýmova. Z nebytových prostor máme v plánu zaměřit se na budovu pošty a bývalé školy v Bělé," dodává Radek Zeman.

Luže tedy plánuje utratit celkem 30,6 milionu korun. Rozdíl tvoří rezervu. Daří se také úspěšně splácet dluhy, které město má. Luže dlužila jedenáct milionů a do konce roku 2012 se podařilo splatit částku ve výši 3,5 milionu.

LUKÁŠ VANÍČEK