Ozvali se i další odpůrci. „Myslím, že spuštění přestavby části kina na parkoviště je začátek konce areálu," míní Martin Ipser, vozíčkář z organizace Křižovatka a spoluorganizátor letních kulturních a sportovních akcí „v Leťáku".

Zbude prý jen torzo

„Vybudovat parkoviště lze na jakémkoliv volném místě, ale ne na každém volném místě se dá vybudovat obdobný přírodní amfiteátr. Přestavbou zanikne nejen obří projekční plocha, srovnatelná jen s tou, kterou nabízí Imax v Praze, ale i kousek příjemné relaxační zóny, kterou jsme naplno využili během dne věnovaného muzikoterapii," dodává Martin Ipser.

Předseda „MaChru" Richard Herbst k tomu dodává: „Po realizaci první etapy zbude z původního areálu Letního kina jen nefunkční torzo, určené v pozdější etapě k demolici."

Obraz se zmenší

Starosta Petr Řezníček navržený plán brání: „Záměr města je znám už dlouho a sám Richard Herbst souhlasil, že se počet sedadel v kině zmenší na 400. Existuje nějaká dohoda a není možné ji každý týden měnit," řekl starosta.

Richard Herbst namítá, že parkoviště, které je v plánech, lidé při veřejném projednávání odmítli. „Stačilo by menší, aby se kvůli němu nemusela promítací kabina posouvat tolik dopředu. Tedy až do míst, odkud nebude žádná z promítaček vůbec schopna stávající plochu osvítit! Pak řekne, že je projekční zeď zbytečně velká a nechá se zbourat. A na zbudování, nové, posunuté, menší, už nebudou peníze," předpokládá Richard Herbst.