Jak po jednání uvedla starostka Magda Křivanová, zastupitelé odsouhlasili převod objektů Gymnázia K. V. Raise do majetku Pardubického kraje. Výměnou za to Hlinečtí získají do konce roku budovy bývalého učiliště. Krajští zastupitelé mají tento majetek „poslat“ do Hlinska na svém prosincovém zasedání.
Druhou transakcí, kterou zastupitelstvo posvětilo, je převod nové kanalizační sítě v místní části Srní do vlastnictví chrudimské společnosti VaK výměnou za její akcie.

Celá výměna majetku mezi městem a krajem je naplánována k datu 1. ledna 2008. Město hodlá získané budovy bývalého učiliště využít v oblasti kultury, cestovního ruchu a sociálního bydlení.