Les v blízkosti kempu nedaleko Heřmanova Městce je ve vlastnictví města a jak majitel objektu sám přiznává, vzrostlý porost plní také hospodářskou funkci. Zároveň však podle něj představuje i jedno z největších lákadel pro pobyt v kempu. Bohumil Starý zmiňuje na prvním místě pohled do zeleně a přijatelné klima. „To vytvářely hlavně okolní lesy. Ty jistě přerostly. Mně bylo letos sedmdesát let a padesát sezón jsem na Konopáči – a ty lesy už tam minimálně deset let byly. Celou dobu jsem navrhoval je vyčlenit z hospodářských lesů a utvořit les jiných účelů. Je tam cesta s lavičkami, byla tu kdysi fit stezka a dalo by se řešit i další," myslí si Bohumil Starý.

„Už jednou tam kácení proběhlo za předchozího lesníka pana Sadského, les byl několikrát čištěn od náletů a poslední jednání zde proběhlo z iniciativy Sdružení Herout na jaře letošního roku s jinou domluvou, než se realizuje," tvrdí majitel autokempu. „Je mi jasné, že z toho bude příjem do městské kasy i když doba na prodej dřeva nyní není nejlepší, ale vznikne škoda, která se bude další generace napravovat," pokračuje Bohumil Starý.

STRACH O VODU

Vlastník autokempu se domnívá, že kácením zeleně dojde také ke zhoršení hydrologických poměrů v lokalitě. Tvrdí například, že přírodní koupaliště uvnitř kempu mělo letos dostatek vody jen díky studánce, která je napájena vodou předtím zadrženou v lesním porostu. Do přírodního koupaliště tak za dnešního stavu může díky tomu běžně přitékat 15 litrů čerstvé vody za vteřinu.

Les vedle rekreačního areálu podle Bohumila Starého rovněž tlumí nežádoucí hluk, hudbu a další zvuky, jež bývají nezbytně spojené například s konáním různých společenských a sportovních akcí. Majitel autokempu se proto obává i dalších komplikací. „Zvýší se stížnosti chatařů na hluk od kempu, možná, že je to konečná pro letní kino (na snímku) atd.," přemítá Bohumil Starý, který své výhrady shrnul do dopisu adresovaného mimo jiné i heřmanoměstecké radnici.

Podle ujištění starosty Heřmanova Městce Josefa Kozla se město zaslaným podnětem zabývá. Starosta ale říká, že na výhrady Bohumila Starého bude nutné reagovat mnohem podrobněji, než pouhou ústní rozmluvou. Radnice proto připravuje obsáhlejší písemné vyjádření, které nám přislíbila v nejbližších dnech poskytnout.