„Majitelé domů mohou v druhé letošní výzvě získat až 80 milionů korun v rámci Integrovaného plánu rozvoje města,“ uvádí místostarosta Roman Málek a dodává: „Chrudim byla vůbec prvním městem, které v minulosti začalo z tohoto opatření realizovat rozvojové aktivity. Například v lokalitě pod nádražím jsou již vyměněny stovky oken, stejně tak se začíná s revitalizací panelového domu v sídlišti za Duklou.“

Podpora na aktivity bude poskytnuta formou přímé dotace ve výši 40 % celkových způsobilých výdajů na projekt. Maximální přípustná výše celkových způsobilých výdajů je omezena jen u budování sociálních bytů, kde nesmí přesáhnout 15 000 korun na 1 m2 plochy bytu. Termín pro podání žádostí je stanoven na konec ledna 2010.

„Prostředky je možné čerpat na zateplení pláště domu, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí, práce na bytovém domě prováděné k odstranění statických poruch nosných konstrukcí a opravy konstrukčních nebo funkčních vad konstrukce domu, sanace základů a opravy hydroizolace spodní stavby, rekonstrukce technického vybavení domů (modernizace otopné soustavy, výměna tepla, plynu a vody, modernizace vzduchotechniky, výtahů), výměny či modernizace lodžií, balkonů včetně zábradlí či zajištění moderního sociálního bydlení při renovacích stávajících budov,“ připomíná manažerka Integrovaného plánu rozvoje města Věra Poučová.