„Počítá se s vymalováním, s opravou koupelen na pokojích matek a případně s dalšími drobnými opravami. Od poslední rekonstrukce uplynulo již téměř patnáct let," popisuje plánované úpravy vedoucí oddělení komunikace a marketingu Nemocnice Pardubického kraje Pavel Kožený s tím, že zatím není úplně jisté, kolik plánovaná rekonstrukce bude stát.

„Celkový návrh rozsahu prací se zpracovává a je podmíněn zajištěním finančních prostředků. Od konečného stanovení rozsahu prací se bude odvíjet i doba fungování novorozeneckého oddělení v náhradních prostorách," říká Pavel Kožený. Podle jeho slov prostory, kam je novorozenecké oddělení přemístěno, plně odpovídají potřebám matek a novorozenců a neovlivňují provoz porodnice.

NEZBYTNÉ STĚHOVÁNÍ

Stěhování celého oddělení bylo přitom více méně nezbytné. „Porodnice v Chrudimské nemocnici i novorozenecké oddělení se těší velké oblibě a jsou trvale stoprocentně vytíženy. Provádět jakékoliv opravy včetně běžné údržby je mimořádně složité, když v průběhu není k dispozici žádný volný pokoj na oddělení k možnému přestěhování. Proto jsme se rozhodli k dočasnému přemístění celého novorozeneckého oddělení do volných prostor nemocnice. Při dočasném přestěhování novorozeneckého oddělení se především využívá uvolněných prostor v přízemí – interna A, aby mohly být provedeny práce, které nelze provádět za provozu oddělení," dodává Pavel Kožený.

ZÁKAZ NÁVŠTĚV

Příbuzní a známí novopečených maminek však musí svoji plánovanou návštěvu odložit. Ne kvůli rekonstrukci, ale kvůli chřipce, která řádí ve velkém.

Na základě rozhodnutí generálního ředitele Nemocnice Pardubického kraje Tomáše Gottvalda byl od 10. ledna až do odvolání vyhlášen zákaz návštěv z důvodu počínající chřipkové epidemie. Uvedené opatření se netýká přítomnosti otce u porodu.