Jak si při volbách, které se konají už v pátek a v sobotu 12. a 13. října, počínat, kam jít a co si vzít s sebou, jak zaškrtat volební lístky? Většina náležitostí je pro oboje volby stejná.

Co potřebujete

• volební hlasovací lístky
• občanský průkaz

Hlasovací lístky

Hlasovací lístky pro volby obdržíte nejpozději tři dny před zahájením voleb. Pokud volič hlasovací lístky neobdrží, získá je přímo ve volební místnosti. Tam také obdrží dvě obálky, do kterých za plentou vloží své hlasovací lístky. Do šedé obálky hlasovací lístek pro krajské volby 2012, do žluté hlasovací lístek do Senátu. Tam, kde se senátní volby nekonají, obdrží pochopitelně jen jednu obálku.

Kdy a kde volit

O termínu a místě konání krajských voleb informuje starosta obce způsobem v místě obvyklým. Musí tak učinit nejpozději 15 dní před zahájením voleb. Zároveň oznámí, na kterých adresách se nacházejí volební místnosti (školy, obecní úřady apod.).

Kdo může volit

Právo volit má každý státní občan České republiky, který alespoň v druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Zároveň musí být přihlášen k trvalému pobytu v obci, která náleží do územního obvodu kraje (resp. senátního obvodu, kde volby probíhají).

Jak volit

Jak pro krajské, tak pro senátní volby platí pravidlo, že si volič může vybrat pouze jeden hlasovací lístek strany, hnutí nebo koalice, resp. u Senátu osobnosti, které chce dát svůj hlas.

V případě krajských voleb na zvolené kandidátce můžete, ale také nemusíte, zaškrtnout nejvýše čtyři jména osob, které preferujete, tzn. že jim dáváte přednost před ostatními kandidáty strany. Učiníte tak zakroužkováním pořadového čísla u každého z upřednostněných kandidátů.

Podmínkou k tomu, aby se dostali na přední místa je, aby získali více než pět procent preferenčních hlasů ze všech platných. Ještě při volbách v roce 2008 to bylo 10 procent, voliči tak měli jen malou možnost posunout svého preferovaného kandidáta dopředu. Hranice pět procent je stejná jako u voleb do Poslanecké sněmovny, kdy díky tomu došlo k fenoménu kroužkování, jež předloni vyneslo do poslaneckých lavic řadu nečekaných nováčků.

V případě senátních voleb vložený hlasovací lístek již nijak neupravujete. Avšak vzhledem k tomu, že pravděpodobně žádný ze senátních kandidátů nezíská přes 50 procent hlasů, uskuteční se za týden ještě druhé kolo senátních voleb, kde budete volit již jen mezi dvěma kandidáty, kteří dostali nejvyšší počet hlasů.

Kdy je hlas neplatný

Zaškrtnete-li na kandidátce pro krajské volby na jedné kandidátní listině více lidí, váš hlas je sice platný pro zvolenou stranu, hnutí nebo koalici, ale vaše přednostní hlasy nikoliv. Zcela neplatný je váš hlas pak v případě, že jste do úřední obálky vložili více hlasovacích lístků (kandidátních listin). To platí jak pro krajské, tak senátní volby. Předem si proto před krajskými volbami rozmyslete, kterou politickou stranu, hnutí nebo koalici chcete podpořit, popřípadě kteří maximálně čtyři kandidáti strany jsou vám sympatičtí. Neplatný hlas je také v případě, že jste použili místo úřední obálky obálku, ve kterých jste dostali hlasovací lístky do schránky. Volební komise má totiž při sčítání hlasů povinnost vyloučit všechny hlasy, které nebyly vloženy do oficiálních úředních obálek.

Samotná volba

V říjnových krajských i senátních volbách, stejně jako v kterýchkoli jiných, hlasujete tak, že po odchodu z prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků (tedy od plenty) vložíte úřední obálku se svým hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky (volební urny). 

Dvě novinky letošních voleb

• PRVNÍ novinkou krajských voleb je možnost hlasovat mimo místo trvalého bydliště, ale vždy v rámci svého kraje. K tomu je zapotřebí, aby volič získal v místě trvalého bydliště voličský průkaz.
• O průkaz je možné požádat osobně nebo písemně. Písemná žádost musí být opatřena úředně ověřeným podpisem a musí být obecnímu úřadu doručena nejdéle sedm dní před zahájením voleb, tedy do pátku 5. října. Na osobní vyzvednutí budou mít lidé ještě pět dní navíc; na radnici musí zajít nejpozději 10. října do 16 hodin.
• Voličský průkaz by tak mohli využít zejména chalupáři nebo lidé, kteří na 12. a 13. října plánují pobyt v sanatoriu, lázních nebo rekreačním zařízení, ovšem v rámci svého kraje, kde mají trvalé bydliště. Ti, kdo by se ocitli v době voleb v nemocnici, by mohli hlasovat po zapsání do zvláštního voličského seznamu. Například obyvatelé Pardubic tak budou moci odvolit v Králíkách nebo Svitavách, nikoliv však například v Hradci Králové.

• DRUHOU novinkou je, že kandidátům na krajské zastupitele by už letos mohlo k dosažení mandátu stačit, pokud ve volbách získají pět místo dosavadních deseti procent přednostních hlasů.