„Když mi doslouží tužkové baterky, odnesu je do samoobsluhy na chrudimské Kateřině. Mám to z domova nejblíž a je tam na ně připravená prázdná krabice. S rozměrnějším elektroodpadem zase zajedu do sběrného dvora. Červené kontejnery na tříděný elektroodpad vlastně nevyužívám,“ svěřil se nám Chrudimák Vladimír Malý.

Dobře informovaný muž věděl i to, že městský sběrný dvůr v Sečské ulici teď prochází rekonstrukcí, takže ho dočasně nahrazuje provozovna firmy Recycling v Dašické ulici.

Jiní ale tak informovaní nejsou, případně mohou být bez auta a zároveň to mohou mít do sběrného dvora příliš daleko. „Chci se v té souvislosti zeptat, zda existuje mapa sběrných nádob pro třídění odpadu na území města,“ táže se tak jedna z Chrudimaček na webu města.

Z odpovědi Petra Kopeckého, vedoucího odboru územního plánování, plyne, že se v této věci blýská na lepší časy. „K dispozici máme pouze příruční mapy rozložení kontejnerů na tříděný odpad a seznamy ulic na ostatní druhy odpadu. Nyní řešíme aktualizaci dat a pravděpodobně letos v říjnu by taková mapa skutečně měla být k dispozici,“ ujišťuje Petr Kopecký. Přidává i komentář k provozu sběrného dvora: „V případě provozovny Recycling v Dašické ulici nejde o provizorium, ale o plnohodnotný sběrný dvůr, kde jsou přijímány všechny druhy odpadu. Konkrétně elektrospotřebiče v rámci zpětného odběru odebírají i všechny prodejny elektro.“