Co je však ještě zajímavější, s užíváním marihuany má zkušenost nadpoloviční většina populace. Vyplynulo to přitom z výzkumu, který společnost Sanep provedla rovnoměrně na celé dospělé populaci, tedy mezi respondenty od 18 do 69 let. Vzhledem k tomu, že s věkem ubývá lidí, kteří mají s marihuanou zkušenost, znamená to, že mezi lidmi mladšími 30 let je „tráva“ silně rozšířená.

Při podobném výzkumu, který před osmi lety provedla společnost CVVM, byla rozšířenost marihuany mnohem menší. Užití nějaké měkké drogy (marihuany či méně rozšířeného hašiše) tehdy přiznalo jen 16 % respondentů.

„S užíváním marihuany má své zkušenosti 56,5 procenta dotázaných, což je také o dva a půl procentního bodu více než v říjnu loňského roku, kdy jsme provedli podobný výzkum,“ řekl Oldřich Zajíc ze společnosti Sanep.

S úplnou legalizací, držením, pěstováním a užíváním marihuany vyjádřilo v souhrnu aktuálně souhlas 42 procent dotazovaných.

„Většinově tedy nadále posiluje negativní postoj české veřejnosti k případné úplné legalizaci marihuany. Výrazně však narůstá počet souhlasných hlasů s legalizací, držením, pěstováním a užíváním marihuany pouze pro zdravotní účely,“ podotkl Oldřich Zajíc.

Zatímco v říjnu loňského roku náš průzkum zaznamenal v této otázce 53 % kladných hlasů, počátkem června letošního roku již marihuaně pro lékařské účely dává zelenou 61,8 % dotazovaných.

„Za tímto nárůstem kladného vnímání marihuany jako léčícího prostředku ze strany většiny české veřejnosti může bezesporu medializace případů, kdy marihuana pomáhá například při léčbě Parkinsonovy choroby či zmírňování následků chemoterapie apod. Podstatný je v těchto případech i postoj některých lékařů, kteří marihuanu pro lékařské využití v daných případech podporují nebo nevylučují její pozitivní účinky,“ dodal analytik.

Stále rozpačitý je postoj široké veřejnosti k otázce škodlivosti užívání marihuany v porovnání se škodlivými účinky cigaret nebo alkoholu. Aktuálně 49,9 % respondentů vnímá jako škodlivější kouření cigaret a požívání alkoholu.

PROPAGÁTOREM MARIHUANY NA CHRUDIMSKU JE ŠÉF SKUTEČSKÝCH STRÁŽNÍKŮ JIŘÍ STUNA - ČTĚTE ZDE

„Je tak zřejmé, že je marihuana vnímána jako možná brána k tvrdým drogám. I přes tyto obavy se však marihuana těší poměrně velké oblibě a zájmu většiny veřejnosti a v tuto chvíli lze říci, že ji vnímá jako méně škodlivou již těsná většina veřejnosti,“ dodala výzkumná zpráva.

Proti úplnému zákazu marihuany, která je vnímána jako tzv. lehká droga a ze zákona je stanoven limit, který smí mít její uživatel beztrestně u sebe k vlastní potřebě, je 60,2 % dotázaných. To je o pět procent více, než podle říjnového průzkumu.

Marihuana je v Česku nejrozšířenější tzv. lehkou drogou a nachází stále více příznivců.

Markantní je však zejména zvyšující se zájem o její užívání v případě specifických zdravotních problémů.

(kim)