V sobotu 19. února 2011 se v prostředí muzea v přírodě na Veselém Kopci u Hlinska uskutečnil první program letošního roku – Masopust. Návštěvníci měli možnost zhlédnout tradiční obyčej, který je součástí světového kulturního dědictví UNESCO.

Výstava pokračuje i v březnu

Masopustní obchůzku na Veselém Kopci letos předvedla vesnická skupina z Vortové u Hlinska, které bylo povolení k obchůzce slavnostně uděleno úderem desáté hodiny. Mezi roubenky vykročily masky znovu ještě ve 13 hodin, o dvě hodiny později se shromáždily k závěrečnému obřadu, který sestává z masopustního testamentu, v němž jsou vzpomenuty hříchy, jichž se dopustila maska kobyly. Maska kobyly pak byla obřadně poražena a masopustní obchůzku zakončil veselý tanec všech masek.

Masopustním obchůzkám na Hlinecku je věnována tak výstava amatérských fotografů Fotoklubu Hlinsko, která je k vidění v domku č. p. 362 v památkové rezervaci Betlém v Hlinsku do 27. března.

Skutečnost, že vesnické masopustní obchůzky z Hlinecka patří ke světovému dědictví UNESCO, vedla představitele obcí s výraznou masopustní tradicí a také města Hlinska k vydání společného Prohlášení, které najdete na jiném místě této strany.

Vzkříšení medvěda na závěr masopustu

Masopustní obchůzky však nejsou jen výsadou Hlinecka. Průvod maškar a masek prošel o víkendu i dalšími obcemi okresu. Pravidelně každou druhou sobotu v únoru se koná například ve Žlebských Chvalovicích pod Železnými horami. Maškary se sešly před polednem v místním hostinci a úderem dvanácté vyrazily na obchůzku.

Maškarní rej čítal čtyřicet účastníků a za hlučného výskání a skákání v doprovodu muzikantů vyrazil k jednotlivých domkům a chalupám. Před zahráním laufr (osoba, která práská bičem), několikrát práskl a na přání hudba začala hrát tu jejich. Tanečnice vyzvaly rodinné příslušníky a chalupáře k tanci. Tu dostali koblížek, koláč a nebo chlebíčky. I když letos byla zima příznivá, sněhu bylo poskrovnu, ale na zahřátí bylo z čeho vybírat. Pan kominík zase účastníky průvodu i přihlížející pomazal černidlem. „Zde na maškarách a v okolí hraji od doby, kdy jsem přišel z vojny, a nyní tu hraje už i můj vnuk“, sdělil kapelník Josef Pecka. Po obchůzce následovalo „zastřelení“ medvěda, který byl následně donesen k hospodě, kde se vzkřísil a tím skončil maškarní rej.

„Po vyjití se nejdříve hledají zvířata, medvědi, a po jejich nalezení se otevírá maškarní rej. Masopust se zde chodí nejméně od roku 1938, kdy jsem to slyšel vyprávět od svých rodičů a do současné doby nikdy nebyl přerušen. Nejhlavnější maskou je medvěd, kominík, laufr a tanečnice. Maškaru dělají slamění a papíroví,“ sdělil pamětník a kronikář chvalovického masopustu František Macháček. Večer se v místním hostinci konal karneval k tomu byla i zajímavá tombola.

(pk, red)

Zápis nás zavazuje udržet tradici

My, zástupci obyvatel města Hlinska a obcí Hamry, Studnice a Vortová, v nichž se po mnoho generací zachovává masopustní obchůzka s tradičními maskami, jsme s radostí uvítali zápis tohoto kulturního statku do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO.

Zápis našich masopustních obchůzek a masek na prestižní seznam UNESCO jménem 133 zemí světa považujeme za potvrzení svébytnosti a jedinečnosti této naší tradice.

Návrh na zápis byl od počátku zpracováván s naší pomocí, podporou a svobodným souhlasem.

Pro nás – obyvatele Hlinska, Hamrů, Studnic a Vortové, představují masopustní obchůzky a masky nejen důležitou součást kulturního dění v našich obcích, ale především si díky nim uvědomujeme naše kořeny a spojení s generacemi předků. Masopustní obchůzky a masky v Hlinsku, Hamrech, Studnicích a Vortové ožívají ve své tradiční podobě z vůle obyvatel a díky jejich úsilí. Každoroční opakování tohoto pradávného zvyku nás navzájem spojuje.

Zapsání Vesnických masopustních obchůzek a masek na Hlinecku do Reprezentativního seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva UNESCO nás zavazuje uchovat tuto tradici pro další generace. Věříme, že v tomto úsilí nezůstaneme osamoceni, ale že nám budou pomáhat také instituce na krajské a státní úrovni.

V Hlinsku dne 10. 2. 2011


PhDr. Magda Křivanová, starostka města Hlinska

Petr Stejskal, starosta obce Hamry

Marcela Sázavová, starostka obce Studnice

Ladislav Šmahel, starosta obce Vortová