Soutěž o nejlepší projekty především z oblasti ochrany životního prostředí, práce s mládeží a jiných aktivit podporujících rozvoj obcí a měst oblasti Železných Hor vyhlašuje společnost Holcim Česko – přední výrobce a dodavatel cementu, kameniva a transportovaného betonu. „Naším cílem je přispět ke zkvalitnění života obyvatel Prachovic a nejbližšího okolí a napomoci konceptu trvale udržitelného rozvoje v regionu,“ řekl Zdeněk Ryčl, ředitel závodu Holcim Česko v Prachovicích.

Společnost Holcim Česko rozdělí mezi vítězné projekty finanční částku ve výši 500 tisíc korun, což je o 100 tisíc korun více, než v minulém ročníku. Nejvyšší dotace jednoho projektu činí maximálně 100 tisíc korun. Uzávěrka pro příjem vypracovaných projektů je 8. května 2008. Slavnostní vyhlášení vítězů se uskuteční při příležitosti Dne otevřených dveří společnosti Holcim 7. června 2008.

Do soutěže se mohou zapojit skupiny občanů i jednotlivci, neziskové organizace, organizace financované z veřejných zdrojů (např. školy) nebo obce. Přihlášené projekty mohou být realizovány v obcích Prachovice, Heřmanův Městec, Míčov, Kostelec u Heřmanova Městce, Vápenný Podol, Uherčice, Ronov nad Doubravou, Bousov, Lipovec, Třemošnice, Bojanov, Seč a Běstviny. Podmínkou je realizace projektu do 28. února 2009. Projekty je třeba předložit ve formě vyplněného formuláře přístupného na webové stránce www.holcim.cz nebo vyžádaného u paní Dany Kapičkové, Holcim (Česko) a.s., Tovární ul. 296, 538 04 Prachovice.

Od roku 2006 vyhlašuje Holcim Česko grantové kolo Cena Holcim pro rozvoj regionu pro projekty realizované v okolí prachovické cementárny. Spolupodpořil v uplynulých dvou ročnících Ceny Holcim 19 projektů z 59 přihlášených částkou víc než 800 tisíc českých korun. Víc než polovina projektů, které byly podpořeny minulý rok, byly iniciované školami a školkami.

Přehled projektů oceněných v roce 2007 najdete zde: TZ_Cena Holcim_vítězové_2007.doc