Na místě, kde nyní školka stojí, bývala původně zelená louka a třešňový sad. Roku 1964 zde začala výstavba Jeslí a Mateřské školy národního podniku Transporta Chrudim, která byla úspěšně dokončena o tři roky později. Stavební náklady vystoupaly do výše 2 milion§ 145 tisíc 920 korun československých a vybavení stálo dalších 277 tisíc.

Zařízení se pro děti oficiálně otevřelo 16. ledna, přičemž do jeslí bylo přijato 45 dětí ve věku od jednoho do tří let a do tříd mateřské školy nastoupilo 110 dítek starých tři až šest let. Staralo se o ně celkem osm učitelek, sedm dětských sester, pět kuchaře, čtyři uklízečky, tři pradleny a jedna školnice.

Není bez zajímavosti, že školka už fungovala, ale zahrada byla hodně daleko dokončení. Řemeslníci tehdy alespoň srovnali terén a odstranili předměty, o které by se děti mohli poranit. Ty si posléze hrály hlavně v dosud stojícím třešňovém sadu. Poslední dvě třešně pamatující historii MŠ Strojařů byla pokácena roku 2004.