Vyhlášená výzva může podpořit například osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností učitelů, pomůže školám při společném vzdělávání dětí, a to personálním posílením o školního asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v mateřské škole.

Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Žákům pomohou také extrakurikulární aktivity (čtenářské kluby, kluby zábavné logiky a rozvoje matematické gramotnosti a doučování žáků ohrožených školním neúspěchem).

„Radní vítají, že mateřské školy chtějí využít dotačního programu k posílení personálních kapacit, vzdělávání pedagogů nebo rozvoji své spolupráce s rodiči," říká místostarosta města Jan Čechlovský.
Minimální výše přidělené dotace činí 200 tisíc korun, rozpočty jednotlivých žádostí se mohou pohybovat v částkách mezi 486 tisíc až 644 tisíc korun. Dotace by přitom měly pokrýt sto procent nákladů, spoluúčast škole není žádná.