„Vzhledem k úpravě zákona o evidenci obyvatel naše město od ledna 2013 prozatím neobdrželo aktualizované změny v evidenci občanů. Neznáme nově narozené děti našeho města, a z tohoto důvodu jsme stále neuskutečnili další vítání občánků," uvedla matrikářka Vladimíra Dlouhá.

Na radnici se však nevzdávají a svépomocí malé občany hledají. „Velice rádi bychom v tomto setkání i nadále pokračovali. Prosíme tímto rodiče dětí narozených od ledna tohoto roku, kteří mají zájem přijít s svým děťátkem na vítání občánků, aby se do 15. května zastavili na matrice, kde dojednáme vše potřebné," dodala Vladimíra Dlouhá.

LUKÁŠ VANÍČEK