Jeho hrdinské činy i tragická smrt v druhé polovině 20. století nebyly doceněny, ani zmiňovány.

„Dědeček dělal vše z přesvědčení, protože si dovedl představit, co by nastalo, kdyby Hitler vyhrál válku“

– Alena Mergl Kučerová, vnučka Karla Kněze

Je pro vás, jako Alenu Mergl Kučerovou, vnučku Karla Kněze, toto ocenění určitou satisfakcí?
„Nevím, jestli se to dá nazvat satisfakcí, ale je to pro mě čest, a jsem ráda, že u toho mohu být. A hlavně dědovo jméno je spojeno mimo jiné zejména s Ležáky, díky čemuž se tímto způsobem dostává osud jeho i dalších ležáckých obyvatel i odbojářů do povědomí širokého okruhu lidí a donutí je k zamyšlení.“

Jak by se k ocenění stavěl váš tatínek, syn pana Kněze, či třeba i sám dědeček? Co by je mohlo jako první věc napadnout, kdyby tento den zažili?
„Nedokáži říci, co by napadlo dědečka. Myslím, že on za to, co dělal, neočekával žádné díky ani uznání. Z toho, co se o něm postupně dozvídám je zřejmé, že vše dělal z přesvědčení, protože si dovedl představit, co by nastalo, kdyby Hitler vyhrál válku. Znal totiž ze Sudet, kde sloužil, německý nacionalismus a fanatismus, který se tam začal projevovat.

Tatínek by byl určitě dojatý. Už ho vidím, jak hledí na dědovu podobiznu a lesknou se mu oči. Byl na svého otce hrdý. Věděl, že udělal něco výjimečného, a byl by velmi rád, že se mu dostalo veřejného uznání a že jsou lidé, kteří na jeho činy a oběť i v dnešní době nezapomněli. Je mi líto, že se této události nedožil. Určitě by při této příležitosti vzpomněl i na maminku, která byla v jeho očích stejný hrdina jako otec, a samozřejmě i na obyvatele Ležáků a další oběti nacismu.“

Myslíte si, že tato doba myslí na podobné osobnosti s větší intenzitou, než tomu bylo například za minulého režimu, nebo v této otázce na dané době nezáleží?
„Určitě to neplatí obecně. Vše je vždy o lidech a jejich vnímání a životních postojích. Dnes se mohou otvírat životní příběhy lidí, kteří byli dříve režimu nepohodlní anebo upadli v času zapomnění. Ale je zde otázka jiná - kdo si najde na tyto osudy a jejich zviditelnění čas. Vnímám jako velice prospěšné nezapomínat na lidi výjimečné v jakémkoliv oboru.“

Nedávno vzniklý, rozsáhlejší rozhovor s Alenou Mergl Kučerovou si přečtěte na blogu Památníku Lidice: https://lidice.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=731373.

Kdo byl Karel Kněz?

Vrchní strážmistr Karel Kněz byl velitelem četnické stanice ve Vrbatově Kostelci, do jejíhož rajonu spadala osada Ležáky. Jak bylo nastíněno v úvodu, z popudu místních obyvatel zde byla založena v roce 1939 odbojová organizace Čenda, jejíž členem byl i sám Karel Kněz. Hlavní úkoly zahrnovaly shromažďování a ukrývání zbraní, tiskovin a provádění další odbojové činnosti. Organizace zároveň aktivně podporovala radistu skupiny Silver A, Jiřího Potůčka, a jeho vysílačku Libuši, jež zajišťovala spojení se zahraničním odbojem.

Od roku 2009 si připomínáme Karla Kněze v Památníku Lidice a na památku tohoto muže se od roku 2011 koná v Ležákách branný závod pro mládež - „Memoriál Karla Kněze“ - probíhající vždy dva dny před pietní vzpomínkou na vyhlazení osady Ležáky. Závodu se účastní děti a mládež z Pardubicka, které tak poznají Karla Kněze a uctí jeho památku. Při této akci je každoročně přítomna i právě vnučka pana Kněze, Alena Mergl Kučerová.

Na trati mezi Pardubicemi a Chrudimí bude výluka
Na trati v úseku Pardubice - Slatiňany bude výluka