Projektová dokumentace pro zřízení splaškové kanalizace v samotných Medlešicích, ale i pro její výtlačnou část, která bude ústit do čistírny odpadních vod v Májově, by měla být podle chrudimského starosty Františka Pilného zpracována v co nejkratší době. Vedení města ale připouští, že náklady na realizaci celého díla budou vyšší, než se původně čekalo.

Na poslední schůzi chrudimského zastupitelstva byl za částku jednoho milionu korun schválen odkup existující části kanalizace patřící medlešickému pivovaru. Podle chrudimského místostarosty Aleše Nunváře je ale příprava projektové dokumentace převážné části díla v nežádoucím skluzu. „Projektant ho zdůvodňuje tím, že stavba je komplikovanější, než se původně čekalo. Zároveň je nutné dořešit i několik majetkových záležitostí. Vlastní stavbu bychom tak mohli realizovat v letech 2020 – 2021. Pomalu se už tedy smiřujeme s tím, že prostředky vyčleněné pro letošek převedeme do příštího roku,“ říká Aleš Nunvář.

Povolení k vypouštění odpadních vod bez jejich dalšího přečištění vyprší pro Medlešice ke konci příštího roku. „Je tu bohužel riziko, že do té doby kanalizace hotová nebude, takže bude nutné jednat o prodloužení tohoto povolení,“ pokračuje místostarosta.

Zpřesněný údaj o celkových nákladech díla dosud není znám, neboť je vázán právě na dokončení projektové dokumentace. „Jen bych si zkusil odhadnout, že by mohlo jít o nějakých 60 – 80 milionů korun,“ pokračuje místostarosta.

„Při 550 obyvatelích této městské části jde samozřejmě o značnou částku,“ okomentoval pak naznačenou sumu ještě starosta města František Pilný.

Radnice v Chrudimi teď pracuje na čtyřletém výhledu investic a již teď je zřejmé, že medlešická kanalizace z něj odčerpá značnou část zdrojů. „Máme-li pro oblast investic každý rok asi 100 milionů korun, z čehož ale asi 50 procent tvoří režijní náklady na opravy stávajícího majetku, tak zbude 50 milionů, u kterých si musíme vybrat, do čeho nového je vložíme. I s využitím případné dotace od ministerstva zemědělství je nutné počítat s tím, že stavba kanalizace v Medlešicích si vyžádá prostředky vyčleněné v přepočtu pro celý jeden rok. A to bude ještě nutné následně řešit i kanalizaci ve Vestci a v Topoli. Tyto projekty připravíme, ale jejich provedení už v tomto volebním období nezvládneme,“ konstatuje Aleš Nunvář.