Veřejná sbírka byla zahájena 15. července 2017 za účelem opravy, úpravy a zvelebení samotného zámku a zámeckého parku. Lidé přispívali nejen na účet, ale i do pokladniček instalovaných na veřejných kulturních akcích. Celkem se sešlo 96 620,36 Kč, což vedlo radu města k ukončení sbírky a její vyúčtování.

Všechny peníze se na koupi nové elektropřípojky nevybraly, a tak rozdíl město Chrudim uhradilo ze svého rozpočtu. "Město Chrudim upřímně děkuje všem, kteří do veřejné sbírky na zámek a park v Medlešicích přispěli.

Více o medlešickém zámku najdete ZDE

Zvláštní poděkování patří chrudimské rodačce, světoznámé operní pěvkyni paní Dagmar Peckové, která byla nejen iniciátorkou, ale také významnou přispěvatelkou této veřejné sbírky," uvedla tisková mluvčí radnice Sylva Drašnarová.

Medlešický zámek je jediným kulturním centrem v obci. Sídlí v něm mateřská školka, kaple, knihovna, scházejí se v něm místní hasiči a členové osadního výboru i M-Klubu.

Přečtěte si:

Obchodní centrum Kateřina, dříve Borzna, městu nepatří. Ale pozemek před ním včetně kašny zvelebit může.
Bezdomovci, špína a změť majitelů. To je bývalá Borzna. Ostud má Chrudim ale víc

Českým unikátem je loni nalezená původní barokní výmalba z 30. let 18. století, která byla objevena v rámci archeologického průzkumu objektu. Ta je i dalším argumentem, proč by se měla rekonstrukce začít v nejbližší době realizovat. Ovšem rozpočet města Chrudim není bezedný. "Ano, je to hlavní důvod, proč se rekonstrukce táhne. Za posledních deset let byly peníze hlavní brzdou," řekl Deníku starosta František Pilný.

Rozpočet na opravu medlešického zámku stoupl vinou zdražení stavebních materiálů na částku kolem šedesáti milionů korun. Vedení města má v plánu přestavět objekt na mateřskou školku nebo domov seniorů.

"Teď se tam schází členové osadního výboru, M-klubu a hasiči. Až zahájíme v Medlešicích stavbu hasičské zbrojnice, budou se moci do nových prostor přestěhovat. Totéž platí i pro knihovnu," dodal starosta Pilný.

Výuka matematiky se zaměřuje na přijímací zkoušky už od začátku školního roku.
Žákům ze školy v Krouně se daří nejvíc u přijímaček z matematiky. Víme proč

Obyvatelka Medlešic Miloslava Odvářková o sbírce na rekonstrukci zámku nevěděla, dočetla se o jejím ukončení až z městského zpravodaje. "Do zámku nechodím, takže nevím, jaký je jeho stav uvnitř. Ale zvenku ještě před pár lety vypadal dobře, ale teď už na něj není hezký pohled. Chátrá, opadává omítka. Je to u nás centrum kultury, určitě by si rekonstrukci zasloužilo," míní.

Tentýž názor sdílí předsedkyně M-Klubu Daniela Mihulková. "Je to jediné centrum sloužící ke komunitnímu setkávání. S vedením města jsme v kontaktu, máme jeho podporu, a tak věřím, že se peníze na rekonstrukci nakonec najdou," říká Mihulková optimisticky.

Tato pohlednice se prodává na aukro.cz za 70 korun.Tato pohlednice se prodává na aukro.cz za 70 korun.Zdroj: aukro.cz

Kulturní provoz spojený se zámkem:

1. Mateřská škola – celé přízemí (24 dětí)
2. Karneval – (80 dětí) odpoledne plné soutěží, her, tance a cen
3. Noc s Andersenem – (25 dětí) odpolední hry, tvoření, večerní čtení a přespání na zámku
4. MDŽ – (50 žen) setkání, přednáška, posezení
5. Výtvarné dílny - (20 dětí) tvorba na aktuální téma, roční období, různé výtvarné techniky
6. Poutní mše – (90 lidí) bohoslužba v zámecké kapli ke svátku sv. Jana Nepomuka
7. Dětský den – (230 – 1300 lidí) část aktivit a soutěží probíhá v zámku a zámeckém parku (při nepřízni počasí – zámek)
8. Den matek – (70 lidí) kulturní akce MŠ, vystoupení dětí a předání dárků maminkám
9. Zlatá Pecka – (700 lidí) Happening v Medlešicích, koncert Dagmar Peckové + dalšího hudebního tělesa
10. Posvícení – (240 lidí), akce venkovní provázaná se zámkem – výstava fotografií (historie + současnost), výstava modelů (letadla)
11. Zámecké strašení – (600 lidí), při nepřízni počasí probíhá akce uvnitř zámku (př. r. 2019)
12. Mikuláš – besídka plná her, tance, soutěží a příchodu Mikuláše + nadílka
13. Rozsvícení vánočního stromku – (170 lidí) vystoupení dětí z MŠ, zpívání koled + rozsvícení stromku
14. Výstavy – (50 lidí) historie obce, výstava modelů
15. Burza – (80 lidí) – prodej a koupě použitého oblečení, hraček, dětský sortiment – 2x ročně
16. Schůzky osadního výboru, hasičů
17. Cvičení pro ženy, dívky
18. Výtvarné dílny
19. Metoda dobrého startu – pro předškolní děti
20. Hasiči – kroužek mladých hasičů
21. Anglický jazyk – kroužek pro děti a dospělé

Nejstarší zmínka o Medlešicích - tehdy Mezilesicích pochází z roku 1229. Mezilesice jak už název napovídá byly tenkrát obklopeny převážně dubovými lesy, které se táhly až k Železným horám. Za časů osídlování kraje prvními lidmi končil prales kousek za dnešními Medlešicemi, což vysvětluje proč se v této lokalitě nevyskytují archeologické nálezy, když jen o kilometr dál - v Mikulovicích se jich nachází poměrně hodně.

Roku 1415 již v Mezilesicích stála tvrz - v té době na ní sídlil zeman Buzek z Mezilesic. Za třicetileté války procházeli obcí Švédové a téměř všechna stavení vyloupili a vypálili. Z té doby pochází pověst o pokladu, který je údajně někde zakopán a schován před Švédskými jednotkami. Zřejmě velmi dobře, protože ho do dnešních dnů nikdo nenašel.

Roku 1727 se Medlešické panství dostalo do majetku rodu Vernierů, kteří si zde postavili barokní zámek, který téměř v nezměněné podobě zůstal do dnešních časů. Do majetku posledního rodu, který zámek vlastnil se panství dostalo v roce 1810. V roce 1923 byla v zámeckém nádvoří vyvrtána 170 metrů hluboká artézská studna.

Zdroj: M-Klub Medlešice