Pardubice a Chrudim dělí jen kolem osmi kilometrů, ale ani v létě se mnoho lidí na kole do sousedního města nevydá. Chybí příjemná a bezpečná cesta. Město Pardubice to chce změnit.

Plánuje vybudovat cyklostezku, která obě města propojí. Prozatím by se mělo jednat o realizaci první etapy této trasy, tedy z Pardubic do Dražkovic v délce asi 0,6 kilometru. „Navrhovaná stavba je řešena jako sdružená stezka pro chodce a cyklisty a je součástí souboru staveb, jejichž záměrem je umožnit bezpečnější spojení těchto dvou měst," podotkl pardubický primátor Martin Charvát.

Pardubice zažádají o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, ale nespoléhají na ni. V rozpočtu města na rok 2017 je na realizaci první etapy cyklostezky z Pardubic do Chrudimi pamatováno částkou 7,1 milionu korun.

„Tato částka by měla pokrýt celou stavbu, protože tato cyklostezka je pro nás prioritou. Ale pokud získáme dotaci, pak by město tento záměr vyšel na necelé dva miliony korun," doplnil náměstek pardubického primátora zodpovědný za dotační politiku Jan Řehounek.

(pro, pad)