V Hrochově Týnci se jedná o parcelu v hodnotě 123 030 Kč a o výměře 1 068 m². „Pozemek je situován na sídlišti mezi bytovými domy a mateřskou školou a je užíván veřejností jako veřejně přístupná účelová komunikace a parkoviště, přičemž údržbu provádí město Hrochův Týnec na své náklady,“ uvedla Eva Spálenská z ÚZSVM.

ilustrační foto
Učiliště vystaví včelí domky

Dále úřad převedl městu Chrast sedm veřejně přístupných pozemků v Chrasti a v Podlažicích o celkové výměře 1 591 m² . Pozemky byly převedeny z důvodu veřejného zájmu.