Jedná se očást komunikace mezi hranicí chrudimského katastrálního území a železničním přejezdem ubývalého cukrovaru. Tudy zatím prochází jen stará, ale hojně využívaná pěšina.