„Před několika dny jsme se dozvěděli, že město uspělo se svojí žádostí a byla nám přiznána dotace na rekonstrukci ve výši 4,5 milionu korun ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jde o dotaci na průjezdovou komunikaci a na zklidnění dopravy," připomněla starostka města Martina Lacmanová.

Po silnici 2. třídy č. 358 nyní projíždí denně Chrastí v průměru přes sedm tisíc vozidel. Více než stovku z nich přitom tvoří těžká nákladní auta.

Celkové výdaje na rekonstrukci náměstí budou ještě o mnoho vyšší, neboť při přípravě výběrového řízení starostka zmiňuje projektantskou částku převyšující dvacet milionů korun. O sumě lze ale předpokládat, že se ji v důsledku výběrového řízení nakonec podaří snížit. „Budeme tedy soutěžit a během tří let bychom měli mít náměstí kompletně zrekonstruované," předpokládá starostka.

S případnými dalšími dotacemi na rekonstrukci náměstí už ale město počítat nemůže. „Jsou jasně daná kriteria a mantinely toho, na co lze dotaci získat a my jsme v podstatě na průjezdovou komunikaci vyčerpali maximum možného. Další etapy už proto zaplatíme z pokladny města," upozornila starostka.

Půjde-li vše podle předpokladů a nebude-li zpochybněn například výsledek výběrového řízení, první etapa rekonstrukce začne v březnu či v dubnu příštího roku.