Tím prvním je zdravotní středisko se zázemím praktických lékařů, zatímco druhým objektem je lékárna s několika drobnými provozovnami. 

Město by na zmíněnou investici rádo využilo evropskou dotaci. Chrastecká starostka odhaduje, že na realizaci díla bude nutné vynaložit zhruba 5 – 6 milionů korun. „Je to ale skutečně jen můj předběžný odhad, protože projektová dokumentace se teprve tvoří. Čeká se například na to, jaká tloušťka polystyrenu bude pro zateplení navržena,“ uvedla Martina Lacmanová.

Budovy chrasteckého zdravotního střediska a lékárny se nacházejí v ulici U Pošty a jsou ve vlastnictví města.Zdroj: Deník/Marek Nečina

MYSLÍ I NA BYTOVÝ DŮM
Dotace na zateplení obou objektů může v případě jejího přiznání tvořit až 55 procent všech způsobilých výdajů. Po zateplení budov zdravotního střediska a lékárny Chrastečtí do budoucna počítají ještě se zateplením bytového domu č.p. 566. „Pokud budou stanoveny vhodné dotační podmínky, žádost o dotaci na tento projekt bychom chtěli připravit v příštím roce,“ doplnila starostka Martina Lacmanová.