Zástupcům měst a obcí, tedy akcionářům, tuto zprávu sdělil prokurista společnosti VaK Chrudim Ivo Doskočil. „I přes trpělivé odpovědi představenstva, že takový postup není v souladu se zákonem a dobrými mravy, vše vyvrcholilo podáním soudní žaloby. Usnesením senátu krajského soudu byl správný postup představenstva potvrzen,“ řekl Doskočil.

NEDOSTAL DŮVĚRU

Město Chrudim jako největší akcionář společnosti VaK zaznamenalo volební neúspěch poté, co při hlasování loni v červnu nedostal důvěru starosta František Pilný.

„Před valnou hromadou se děly podivné věci, například se s námi velcí akcionáři odmítli sejít nebo mlžili, když jsem se jich ptal na názor, kam by se VAK měl ubírat. Pak jsem se dozvěděl, že se sami scházejí. Pokud uzavřeli dohodu, že budou hlasovat proti Chrudimi akcionářskou dohodou, pak to měli na valné hromadě oznámit. Hlasovací lístky jsme chtěli mimo jiné vidět proto, že ve stanovách je uvedeno veřejné hlasování,“ zareagoval starosta Pilný s tím, že město se odvolávat proti výroku soudu nebude.

Spor chrudimské radnice s vedením společnosti VaK se vyhrotil vloni, kdy byly pozastaveny realizace nových investic v Chrudimi. „VaK jako investor je ze zákona povinen uvést po dokončení prací pozemky do původního stavu. Nové vedení chrudimské radnice ovšem nad rámec zákonných povinností požadovalo rekonstrukci komunikací téměř v celé šíři. Představenstvo jasně řeklo, že pro nikoho nebudou platit VIP podmínky,“ vysvětlil předseda představenstva VaKu Miroslav Krčil.

Starosta Pilný je přesvědčen, že je „zakopaný pes“ jinde. „Naše město usiluje o revizi smlouvy s Vodárenskou společností, případně její neprodloužení po roce 2030. Prodej provozní části Vaku v roce 2005 právě Vodárenské společnosti, která má rakouské vlastníky, považujeme za špatný,“ řekl.