Co by to znamenalo například v Chrudimi? Rada města tu doporučila zastupitelstvu schválit pravidla rozpočtového provizoria pro rok 2014, jež budou případně platit až do doby schválení zákona o státním rozpočtu.

Žádná tragédie

Hospodaření města se tak bude řídit návrhem rozpočtu pro rok 2014, který bude předložen zastupitelům na jednání 16. prosince, a do doby schválení státního rozpočtu se budou dodržovat některé zásady. Jde například o to, že se nebudou zahajovat žádné nové investiční akce s výjimkou akutních havarijních stavů a realizovat se nebudou ani objemově velké nákupy věcí s dlouhodobým použitím. Radnice neočekává negativní dopad na každodenní život obyvatel města.