To jsou jen některé z velkých investic, o kterých se v Chrudimi dlouhodobě diskutuje, ale jejichž realizace stále není na pořadu dne, ba dokonce ani na pořadu nejbližších měsíců.

Zřejmě nejčastěji zaznívají výhrady k nedůstojnému prostředí dnes již hodně omšelé smuteční síně. „Ta ale dosud není doprojektovaná, je potřeba v projektu vyřešit problém, co se srážkovou vodou. Z tohoto důvodu nemůžeme tuto investici začlenit do rozpočtu pro příští rok," vysvětlil tento týden chrudimský starosta Petr Řezníček při představování aktuálních rozpočtových plánů města.

Ke sportovní hale se vyjádřil místostarosta města Jan Čechlovský. „U sportovní haly se prověřují poslední podklady k tomu, abychom mohli v lednu zastupitelům předložit představu o směru, jakým se budeme dál ubírat." Úmysl zásadní rekonstrukce stávající haly nebo výstavby haly nové podle místostarosty dál figuruje mezi prioritami města.

„Nicméně přípravě tohoto projektu potřebujeme věnovat dostatečné množství času, než abychom rychle postavili něco, co bude zbytečně drahé," doplnil místostarosta, který ještě připomněl, že v případě realizace tohoto finančně náročného díla bude město muset přikročit ke sjednání patřičného úvěru.

Projekt lesovny na Podhůře zase závisí na možnostech získání zdrojů z dotace. „Jestliže v tuto chvíli neexistuje dotační titul, lesovna se nestaví," shrnul místostarosta. V případě konventu připomněl, že jde o záležitost, která je pozdržená i přáním zastupitelů. „Zastupitelé si přejí, aby se nejprve vytyčil směr, jakým se bude postupovat v úpravách centra města a pak teprve lze řešit i tuto věc," uzavřel Jan Čechlovský.