Podle rodičů některých dětí, jež tu po chodníku jezdí na kolech či koloběžkách do ZUŠ, není tato cesta bezpečná. Město ale již přislíbilo, že o prázdninách provede její opravu.