„Nemáme z toho žádnou radost. Je to další z kroků státu, kterým se omezují kompetence samosprávy a navíc i komplikuje život pořadatelům akcí," říká starosta města Chrudim Petr Řezníček. Na druhou stranu poukazuje na to, že informace v některých sdělovacích prostředcích o tom, že nově vzniká povinnost zveřejňovat všechny akce rok dopředu, není pravdivá. „Nějaký novinář to napsal a ostatní potom opsali. Nic zvláštního. Na druhou stranu je ale fakt, že určité komplikace a zdržení procesu novela zákona přinese," dodává Petr Řezníček.

Chrudim udělovala každým rokem asi 2025 povolení na akce po 22. hodině. Novou vyhlášku mají zastupitelé projednat v prosinci. V jejím návrhu budou kromě všech tradičních akcí i ty, jež pořadatelé městu do té doby nahlásí. „Předpokládám, že zastupitelstvo bude seznam akcí, u nichž by mělo dojít ke zkrácení nočního klidu, na svých jednáních postupně rozšiřovat," doplnil místostarosta Jan Čechlovský.

(bn)