Celkové náklady této investiční akce jsou o 1, 4 milionu vyšší, a tak rozdíl doplatí město ze svého rozpočtu. „Rozhodnutí o poskytnutí dotace již podepsal ministr životního prostředí. Následujícím krokem bude vypsání výběrového řízení na zhotovitele. Realizace stavebních prací by měla začít v roce 2015 hned po plesové sezóně," uvedl starosta Proseče Jan Macháček.

Město Proseč úspěšné i při dalších žádostech. Získalo 1,6 milionu korun na druhou etapu projektu Regenerace zeleně města Proseč, který bude realizován od letošního podzimu do jara příštího roku. Dalším úspěchem je získání dotace ve výši 2,2 mil. Kč na projekt systém odděleného sběru bioodpadu ve městě. Ten je tvořen třinácti kontejnery na biologický odpad. Z dotace lze kromě jejich nákupu pořídit i nákladní automobil, který je vybaven nosičem kontejnerů.