„Se žádostí o péči o hrob na hřbitově U Václava se na město obrátil Papáčkův prapravnuk. Rada města této žádosti vyhověla a rozšíří tím soubor hrobů chrudimských osobností, o které město trvale pečuje,“ říká starosta města Chrudim Petr Řezníček.

STARAJÍ SE O HROBYI MIMO CHRUDIM

Josef Papáček tak rozšíří řady osobností, o jejichž hroby se město stará. K těm dalším patří místa posledního odpočinku průmyslníka Bedřicha Leopolda Poppera, dalšího malíře Františka Müllera, koncertní pěvkyně Marie Musilové, doktora Karla Pippicha, hudebního skladatele Aloise Hniličky, starosty Františka Wagnera a dalších.

Město Chrudim má ve své péči také hrob divadelního režiséra a obrozence Jana Nepomuka Štěpánka. Ten bychom ale v Chrudimi hledali marně. Město totiž adoptovalo Štěpánkovu hrobku, která se nachází na Olšanských hřbitovech v Praze.

NA MÍSTO UPOZORNÍ INFORMAČNÍ TABULKA

„Po převzetí hrobu do vlastnictví města bude v jeho blízkosti umístěna informační tabulka, která bude obsahovat základní faktografické údaje vztahující se k této významné osobnosti,“ uvedla za město Sylva Drašnarová.

Akademický malíř Josef Papáček žil v letech 1821 až 1882, roku 1856 učil kreslení a modelování na chrudimské průmyslovce a na reálném gymnáziu.